top of page

OM HISTORISK RACING NORGE

Med lidenskap for racing historien

OM HISTORISK RACING NORGE

HRN er en førerforening som har som formål å fremme interessen for historisk racing i Norge.

 

Dette er foreningen for de med noen dråper bensin i blodet som både er opptatt av historiske biler og muligheten for å konkurrere med disse.

 

Du behøver ikke å ha egen bil for å bli medlem, så lenge du har interessen.


I vår forening er lidenskapen for bilene og det sosiale samholdet minst like viktig som konkurranse elementet.

 

Løpene skal preges av «gentlemans racing» der det legges vekt på respekt for andre førere og deres biler. Vi ser at mange har sine favoritt merker og bilmodeller. HRN gir deg muligheten til å dyrke interessen fult ut inkludert spenningen med løpskjøring.


Vi kjører etter et internasjonalt regelverk, FIA Appendix K, som betyr stabilitet og forutsigbarhet. Det tar litt tid å sette seg inn i alle detaljer, men foreningen har flere ildsjeler som gjerne bidrar med tips og råd. Vi tilbyr også en ordning med «prøveløp» hvor du kan få testet din historiske bil under to løpshelger uten full godkjenning fra FIA. Bilen må imidlertid være rimelig historisk korrekt og teknisk godkjent.


Som nevnt er den sosiale delen viktig og vi jobber for å skape en best mulig opplevelse under løpshelgene samt at vi arrangerer klubbkvelder utenfor sesongen. Vi har dessuten en tett og god dialog med NBF om spørsmål rundt regelverk og videreutvikling av klassen.


Foreningen ble formelt stiftet i 2004 og det første styret bestod av ildsjelene; Rolf Busch, Bjørn Lien, Henning Hansen, Holm Jakob Matheson og Edwin Solheim.


I henhold til vedtektene skal foreningen ha et styre på tre til seks personer. Styremedlemmer velges av foreningens årsmøte for en periode på 2 år. Stemmeberettigede ved valg av styremedlemmer er alle som har betalt medlemskap.


Foreningen har ca. 150 aktive medlemmer og rundt 40 aktive førere (2021). Det jobbes for å forsterke markedsføringen av klassen og få med flere aktive deltakere.


Vi ønsker deg hjertelig velkommen som medlem i HRN!

Hans Peter Havdal Formann HRN

283740523_554996013017762_7504947369781900972_n.jpg
bottom of page